Tjänster

Målning & Tapetsering

Våra målare hjälper dig med målning av tak och väggar,
samt all målning som förekommer vid nybyggnation i Växjö och Alvesta med omnejd.

fasadmålning svart

Målning

Våra målare hjälper dig med målning av tak och väggar, samt all målning som förekommer vid nybyggnation i Växjö & Alvesta med omnejd.
Vårt företag uppfyller villkoren för ROT-Avdrag.

Vi på Målarent erbjuder alla sorters förekommande arbetsuppgifter inom målning. In- och utvändig målning, både renovering och nybyggnation. Samtliga av vår personal är utbildade och har erfarenhet inom området och med oss kan du känna dig trygg i att jobbet utförs på ett korrekt & professionellt sätt.

Tapetsering

Vi har satt tapeter i flera utmanande miljöer och vet därför vad som krävs. Det ska vara enkelt att anlita oss, därför finns vi tillgängliga längs hela processen.

Innan vi påbörjar något arbete så går vi alltid igenom tillsammans med dig om vad det är som ska utföras. Vi går även igenom vad för material som är bäst lämpat och hur lång tid som krävs för att utföra jobbet. Därefter har vi en nära kontakt med dig som kund – så att du hela tiden är uppdaterad.

Allt fler beställer tapeter via nätet, men det finns fallgropar att se upp för. Därför är det bra anlita några som är specialiserade inom området och det är då du ska vända dig till Målarent.

Våra riktlinjer vid arbeten

Rengöring av verktyg & maskiner

Avfall efter rengöring av verktyg minimeras genom att skrapa ur merparten av färgen tillbaka i burken. Vid kortare avbrott i användandet förvaras verktygen lufttätt (i exempelvis plastfolie). Rengöring av verktyg och maskiner utföres på ett sätt så att tvättvatten ej går ut i avloppet eller naturen orenat genom användande av verktygstvätt.

Skyddstäckning

I största möjliga utsträckning skall papper och tyg användas för täckning. Där användning av plastfolie för täckning är nödvändig skall endast miljövänlig plastfolie användas. Sopsäckar av papper skall användas.

Hantering av överbliven färg

För att minimera mängden av överbliven färg skall noggrann mängdberäkning göras innan beställning. Överbliven färg skall i största möjliga utsträckning återanvändas (som exempelvis grundfärg). Överbliven färg som av någon anledning inte går att återanvända skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt genom destruktion.

Hantering av emballage

Tomburkar skall insamlas, rengöras och återlämnas till leverantören enligt deras anvisningar. Papp, papper och kartong lämnas till återvinning.

Vi samarbetar med
samarbetspartner victoria park
Scroll to Top